RQ-8Y

RQ-8Y díky své konstrukci a umístění svařovací hlavy z boku stroje lze jej snadno integrovat do páskovací linky a tu zautomatizovat. Požadavek na integraci do dopravního systému vyžaduje pouze prostor pro rám o šířce 76 mm. RQ-8Y lze snadno z linky vyjmout např. pro servisní účely.

Skládá se z mnoha volitelných možností, které usnadní integraci do linky. Vstupní a výstupní signál ovládá dopravní systém, zastavuje a spouští linku dle potřeby páskování. Signální lampa upozorňuje obsluhu v případě došlé pásky, vadného úvazku či poruchy na stroji.

RQ-8Y je vhodný pro páskování těžkých produktů. Váha páskovaného předmětu nespočívá na stroji, ale zatěžuje pouze dopravník. Samotné umístění páskovacího agregátu ze strany stroje je předností pro páskování prašných, či jinak znečištěných produktů.

Technické údaje RQ-8Y

 

RQ-8Y